advertorial

Den store forhåbning er selvfølgelig, at hvis en person kommer i alkoholbehandling, så er det også en metode, der vil gøre, at vedkommende kan holde sig fra alkohollen resten af livet og have en bedre tilværelse, end da man var inficeret af alkohol i livet.

Desværre viser det sig til, at flere får et tilbagefald, fordi det er en sygdom, som man som sådan ikke kan kureres for, men man kan få en masse værktøjer til at klare sig i det virkelig liv, når man ikke er indlagt til behandling – eller om man får en ambulantbehandling.

Tit forsøger man at finde frem til, hvad det er for en behandlingsform, der passer til den enkelte klient, og nogle gange må man måske kombinere flere metoder for at finde frem til, hvad der virker.

For selvom der er mange lighedspunkter i problemet med alkoholmisbrug, så er der forskellig hjælp, der virker forskelligt fra gang til gang.

image

Man skal finde den rette alkoholbehandling hver gang

Så om man bruger en bestemt behandlingstype, eller man kombinerer flere af slagsen, og man kan læse mere om alkoholbehandling her: https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ , så skal man altid være klar på, at det ikke er sikkert, at det samme vil virke hver gang.

Man tror måske, man har fundet den rette model ligesom en vaccine, men hvis man får den samme klient indlagt igen, der er faldet ned i alkoholens hul, så er det ikke sikkert, at man bare kan tage den samme behandlingsform frem igen og sætte det i værks, som man gjorde sidst.

Det kan tænkes, at det virker, men hvis det ikke sker, så må man ikke tabe modet, men se, om man skal forandre den metode eller helt se, om man skal hen at se på andre værktøjer, som man har forsøgt sig lidt med tidligere eller aldrig prøvet før.