Radon er et grundstof, som er meget oppe i tiden i disse dage. Og desværre ikke for noget positivt. Radon i hjemmet kan nemlig udgøre en betydelig helbredsmæssig risiko for dig og din familie.

Hvorfor er radon farligt?

Radon eller rettere, de såkaldte radon døtre – kan ødelægge dit lungevæv. Radon døtre er atomer som frigives når radon henfalder. Derved dannes en kortvarig alfa stråling, som er ødelæggende for levende væv. Har du indåndet støv partikler indeholdende radon i din bolig vil du således samtidig have udsat dig selv for den radioaktive påvirkning.

Det er derfor meget vigtigt at du får klarlagt hvorvidt radon niveauet i din bolig er over grænseværdien. Din bolig er i risiko gruppen for forhøjet radon forekomst hvis det er et etplans hus uden kælder som er placeret i den østlige del af Danmark.

Hvordan foregår måling af radon niveau i boligen?

Hvis du ønsker at danne dig et billede af radon forekomsten i dit hjem kan du selv foretage en radon måling. Dette kan gøres ved hjælp af såkaldte radon målebokse, som du kan købe hos Radonhuset.

En radon måleboks er en lille anordning som er forsynet med det der kaldes sporplast, som også findes i almindelige dosimetre. Sporplasten tæller så at sige de radioaktive partikler i hjemmet. Du måler radon niveauet bedst ved at stille måleboksene op i de rum der anvendes hyppigst, for eksempel soveværelse, børneværelse eller dagligstue.

Efter cirka to måneder har måleboksene optaget tilstrækkelig med data til at radon niveauet i dit hus kan fastlægges. Du sender de små målebokse tilbage til Radonhuset, som så vil analysere dem. Du vil få resultatet af din radon måling efter cirka fjorten dage.

Radon målebokse kan bestilles hos Radonhuset og leveres inklusive frankeret og adresseret svar kuvert. Du kan læse mere om radon måling, og bestille din radon måleboks, på hjemmesiden www.radonhuset.dk